Informacje

 

lista tematów: 

ZOBOWIĄZANIA INWESTORA I WYKONAWCY
WERSJE WYKOŃCZENIOWE DOMKÓW

USŁUGI PŁATNE NIE BĘDĄCE WYPOSAŻENIEM DOMKU
INFORMACJE DOTYCZĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ


 


ZOBOWIĄZANIA INWESTORA I WYKONAWCY

ZOBOWIĄZANIA INWESTORA:

 1. Inwestor zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości domku (wartość domku jest zmienna w zależności od wybranej opcji wykończenia i zostanie uzgodniona z inwestorem).
 2. W dniu ukończenia prac inwestor zobowiązany jest do zapłacenia pozostałych 70% wartości domku gotówką lub przelewem na konto wskazane przez wykonawcę. Taki system płatności dotyczy wyłącznie domków narzedziowych. W przypadku domów mieszkalnych płatności odbywają się w transzach zgodnie z kosztorysem i protokołem technicznym które są załacznikami do umowy.
 3. Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu wszystkich elementów domku na działkę przez wykonawcę (koszt transportu jest ustalany indywidualnie między inwestorem, a wykonawcą).
 4. Inwestor powinien zapewnić podłączenie do energii elektrycznej na działce, gdzie budowany będzie domek.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich urządzeń i narzędzi potrzebnych do wykonania domku.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania domku drewnianego sezonowego/całorocznego zgodnie z wcześniej ustalonym projektem za cenę uzgodnioną z inwestorem.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do oddania kluczy do gotowego domku po wpłacie reszty należności.

..:: powrót do spisu tematów ::..


 

WERSJE WYKOŃCZENIOWE DOMKÓW

stan zerowy

 

 

 •     • Wykonanie ław fundamentowych,

      • Stawianie ścian fundamentowych,

      • Wylanie płyty betonowej ze wszystkimi warstwami izolacji przeciwwodnej i cieplnej

   

 •  

   

               stan surowy otwarty

               stan surowy zamknięty

  stan deweloperski

                WERSJA PLUS - obejmuje wykończenie standardowe stanu deweloperskiego oraz opcje dodatkowe, tj.:

   

  ..:: powrót do spisu tematów ::..


   

  USŁUGI PŁATNE NIE BĘDĄCE WYPOSAŻENIEM DOMKU:

   

  ..:: powrót do spisu tematów ::..


   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

  PLAN MIEJSCOWY

  Należy udać się do właściwego wydziału architektury urzędu miasta, gminy, dzielnicy lub starostwa powiatowego i sprawdzić czy działkę, na której zamierzasz budować dom, obejmuje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak – należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z planu.

  DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

  Jeśli dla wybranego terenu nie ma uchwalonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gmina może określić warunki zabudowy w drodze decyzji.

  Należy przygotować następujące załączniki

  - wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu obejmujący teren, którego dotyczy i najbliższe otoczenie,

  - wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich. Złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

  Dane podawane we wniosku mają charakter orientacyjny. Na tym etapie nie potrzebny jest konkretny projekt, ale warto już sprecyzować swoje oczekiwania. Warto podać we wniosku ilość kondygnacji, kąt nachylenia dachu, wysokość kalenicy, i inne szczegółowe parametry projektu. Wydając decyzję urząd wiążąco określi, co będzie można zrealizować na danej działce. Projekt, na który ostatecznie się inwestor zdecyduje będzie musiał spełniać wytyczne decyzji.

  POZWOLENIE NA BUDOWĘ

  Należy wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę i złożyć go we właściwym urzędzie miejskim lub starostwie powiatowym. Pozwolenie na budowę urząd powinien wydać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W sytuacjach skomplikowanych może wydłużyć termin do 65 dni. Jeżeli żadna ze stron nie odwoła się, decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna po 14 dniach od jej doręczenia. Uzyskane pozwolenie na budowę jest ważne przez 2 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

  Na siedem dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia budowy inwestor zobowiązany zawiadomić o tym urząd, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

  ZAMÓWIENIE PROJEKTU

  Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zamówić projekt z wybranej oferty. Jeśli masz wątpliwości czy wybrany projekt odpowiada wymogą działki, przyślij nam decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu miejscowego. Służymy pomocą. Projekt można zamówić bezpośrednio u nas lub w firmie projektującej domy. Nasza firma na podstawie projektu wykona domek na działce inwestora. 

   

  ..:: powrót do spisu tematów ::..