Technologie


lista tematów:

Materiały na konstrukcję budynku
Materiały ochrony przeciwwilgociowej
Izolacje cieplne

 

Technologia lekkiego szkieletu drewnianego polega na wznoszeniu domów opartych na drewnianej konstrukcji ścian, stropów i dachu z małogabarytowych elementów konstrukcji. Konstrukcja winna spełnia wszelkie wymagania stawiane obiektom budowlanym przez Prawo Budowlane.

Na konstrukcję budynku o lekkim szkielecie drewnianym składają się:
- konstrukcja budynku, w tym ściany, stropy i dachy wykonane z tarcicy konstrukcyjnej,
- poszycie ścian, stropów i dachu wykonane z płyty OSB i deski szalówki, 
- łączniki w postaci gwoździ, śrub, zszywek czy łączników metalowych,


 

Materiały na konstrukcję budynku

Głównym materiałem stosowanym do budowy domów o konstrukcji szkieletowej jest drewno jodłowe. Na poszycia ścian, stropów i połaci dachowych są płyty OSB, bądź sklejka. Przy czym na poszycie ścian mogą być stosowane także płyty gipsowo-włóknowe

Materiałem konstrukcyjnym przy budowie domów o lekkiej konstrukcji szkieletowej jest drewno jodłowe stosowane na główne elementy konstrukcji ściany, stropów i dachów. Drewno świerkowe można stosować na słupki ścian.

Posadowienie
Drewnianą konstrukcję budynków szkieletowych można stawiać na płycie lub słupach betonowych na których umieszcza się izolację i impregnowaną podwalinę

Izolacja pozioma
Wszystkie drewniane elementy konstrukcji budynku, w szczególności podwaliny ścian, tak zewnętrznych jak i wewnętrznych, należy odizolować od bezpośredniego kontaktu z podłożem betonowym. Jako izolację należy stosować materiały izolacyjne w formie papy izolacyjnej lub folii budowlanej. Izolację należy wykonać z podwójnych pasków materiału izolacyjnego szerokości nie mniejszej niż szerokość podwaliny.

Uszczelnienie
Celem uszczelnienia podwaliny na przewietrzanie, pomiędzy izolację poziomą ścian zewnętrznych a podwalinę, należy dodatkowo układać piankę polietylen. Pianka winna być grubości min. 5 mm i szerokości równej szerokości podwaliny.

Izolacja pionowa
Wszystkie drewniane elementy konstrukcji, w szczególności elementy konstrukcji ścian i stropów, należy odizolować od bezpośredniego kontaktu z konstrukcjami murowanymi - np. kominy, ściany murowane dzielące budynki bliźniacze lub szeregowe.
Jako izolację należy stosować materiały izolacyjne w formie papy izolacyjnej lub folii budowlanej.
Izolację należy wykonać z podwójnych pasków materiału izolacyjnego szerokości równej drewnianemu elementowi konstrukcji ściany czy stropu.

..:: powrót do listy tematów :..


 

Materiały ochrony przeciwwilgociowej


Ochrona przeciwwilgociowa budynku wymaga stosowania materiałów zapewniających pełną ochronę budynku przed działaniem wilgoci. Szczególnej ochronie winna podlegać drewniana konstrukcja budynku i izolacja cieplna ścian, stropów i stropodachów.

Izolacje przeciwwilgociowe
Do materiałów zabezpieczających budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej przed wilgocią należą:
- opóźniacz pary (paroizolacja)
- wiatroizolacja
- uszczelniacze przeciw przewietrzaniu
 

Opóźniacz pary (paroizolacja)
Zadaniem opóźniacza pary zwanym potocznie paroizolacją nie jest całkowite, jak sugeruje nazwa "paroizolacja", zatrzymanie pary wodnej wewnątrz budynku, a powolne dozowanie przepływu pary z wnętrza budynku do przegród zewnętrznych, a następnie na zewnątrz budynku. Stąd na opóźniacz pary należy stosować folie zapewniające dyfuzyjny odpływu pary wodnej z pomieszczenia poprzez samą ścianę zewnętrzną, zwany powszechnie "oddychaniem ścian". Wymaganie te spełniają folie polietylenowe o grubości 0,15 mm lub inne folie gwarantujące paroprzepuszczalność w granicach 3-6 g/24g/m.
Folie winne posiadać dopuszczenie do stosowania w
opóźniacz pary spełnia także rolę opóźniacza przepływu powietrza, a tym samym ogranicza ucieczkę ciepła z budynku. Podstawowym wymogiem w zakresie montażu folii jako opóźniacza przepływu powietrza jest montaż, gwarantujący maksymalną szczelność budynku ograniczającą nadmierną migracją powietrza z wnętrza budynku na zewnątrz i odwrotnie.
 

Folia wiatroizolacyjna
Zadaniem wiatroizolacji jest ochrona budynku przed przewietrzaniem poprzez miejsca połączenia płyt poszycia z konstrukcją budynku, a także ochrona drewnopochodnych
płyt poszycia przed działaniem wilgoci z zewnątrz.
Folie wiatroizolacyjne cechują się paroprzepuszczalnością w jedną stronę (z wnętrza na zewnątrz) przy jednoczesnym izolowaniu przepływu pary wodnej w drugą stronę (z zewnątrz do wnętrza). Dzięki tym właściwościom folie wiatroizolacyjne nie zatrzymują wilgoci w
Jako folię wiatroizolacyjną należy stosować folie polipropylenowe lub włókniny o paroprzepuszczalności nie mniejszej niż 120-160 g/m/24g dopuszczone do stosowania w budownictwie jako folie ścienne. 

Jako wiatroizolacje nie należy stosować folii o niskiej paroprzepuszczalności powszechnie stosowanych jako opóźniacze pary (paroizolacje), jak również folii wysokoparoprzepuszczalnych stosowanych jako folie dachowe.
 

Uszczelniacze przeciw przewietrzaniu
Zadaniem uszczelniaczy jest ograniczenie swobodnego przepływu powietrza i pary wodnej do i z budynku. Swobodny przepływ powietrza występuje najczęściej w miejscach połączeae elementów konstrukcji - pod podwaliną leżącą na izolacji poziomej posadowienia oraz między elementami prefabrykacji ścian. Połączenia te należy uszczelnić gumowymi uszczelkami lub pianką polietylenową grubości min. 5 mm.
 

..:: powrót do listy tematów :..


 

Izolacje cieplne


W lekkim drewnianym budownictwie szkieletowym jako izolacje cieplne mają zastosowanie:
- włókna celulozowe
- płyty pilśniowe porowate,
- wełna mineralna,
- wełna szklana
- styropian
 

Wełna mineralna
To potoczna nazwa wełny kamiennej. Jest produktem naturalnym, nieorganicznym, otrzymywanym w wyniku o stopienia w temperaturze ok. 1400C skał bazaltowych. Parametry techniczne i użytkowe wełny mineralnej zależą od struktury wyrobu, jak również od zastosowanych dodatków (lepiszczy, środków hydrofobizujących) oraz od
gęstości objętościowej wyrobu.
Z jednego metra sześciennego kamienia lub szkła otrzymuje się średnio 60 m gotowych wyrobów z wełny mineralnej.
Wełna mineralna znajduje zastosowanie jako materiał izolacyjny ścian i stropów w lekkim budownictwie szkieletowym. Może być również stosowana jako materiał podwyższający izolacyjność akustyczną ścianek działowych i stropów.
 

Wełna szklana
To odmiana wełny mineralnej; produkowana z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej. Surowce topi się w temperaturze około 1000NC, a następnie rozwłóknia.
Parametry techniczne wełny szklanej zależne są od struktury wyrobu i jej gęstości objętościowej.
Wełna szklana może być stosowana jako materiał izolacyjny ścian i stropów w lekkim budownictwie szkieletowym. Może być również stosowana jako materiał podwyższający izolacyjność akustyczną ścianek działowych i stropów.
 

Styropian
Styropian to materiał izolacyjny produkowany z polistyrenu spienialnego. Nie zawiera składników toksycznych i szkodliwych dla zdrowia. Styropian wyróżnia się niską higroskopijnością. Zapewnia bardzo dobre warunki cieplno-wilgotnościowe i jest odporny na działanie czynników biologicznych. Jednak ze względu na bardzo niską dyfuzję pary wodnej nie należy stosować styropianu jako materiału izolacyjnego ścian i stropów w drewnianym budownictwie szkieletowym.
Styropian może być stosowany w systemach dociepleń zewnętrznych. Wymagane jest stosowanie styropianu ryflowanego mocowanego za pomocą kołków do poszycia pokrytego folią wiatroizolacyjną. W przypadku klejenia styropianu bezpośrednio do płyt poszycia należy stosowa specjalne rozwiązania uniemożliwiające przenikania wody pod warstwę styropianu.

..:: powrót do listy tematów :..